Duurzaam ondernemen bij Eurokip

Bij Eurokip engageren wij ons om mens-, dier- en milieuvriendelijk te produceren!

Duurzaam ondernemen

Eurokip brengt duurzaam ondernemen in de praktijk met tal van initiatieven die op verschillende vlakken meerwaarde kunnen opleveren. We groeperen onze projecten in 3 grote thema’s, naargelang de focus eerder ligt op mens, leefmilieu of product.

 

Eurokip heeft de laatste jaren zware inspanningen geleverd,
om duurzaam te ondernemen, wat zich vertaald in onze aanpak naar mens, milieu en product.

Mens

-----------------------------------------

Mensen zijn onze grootste kapitaal. Onze firma kan pas groeien als ook haar medewerkers groeien. Daarom staan vorming en opleiding voor ons centraal. Voor eigen medewerkers, maar ook voor klanten die mee willen ontmoeten, ontdekken en ondernemen.  Mede daarom, gaan we jaarlijks "de challenge" aan om op het niveau van voedselveiligheid het BRC certificaat te behalen, dit reeds voor de 11de keer op rij. 

Leefmilieu

-----------------------------------------

We maken gebruik van grondstoffen die de natuur ons schenkt. Om onze impact op de natuur en onze omgeving zo klein mogelijk te houden, gaan we spaarzaam om met die grondstoffen. We vermijden verspilling en blijven investeren in meer efficiëntie. Zo kiezen we onder meer voor duurzame materialen en hernieuwbare energie (bvb zonnepanelen, ...). Milieuverantwoordelijkheid is een van de focusdomeinen waar Eurokip wil op inzetten. Meer dan ooit zijn we er ons immers van bewust dat onze activiteiten ook een effect hebben op het milieu, en een directe en indirecte impact op het klimaat. 

Product

-----------------------------------------

Eurokip engageert zich om kwaliteitsvolle eigen merk producten aan te bieden. Onze producten moeten niet alleen smaakvol, maar ook duurzaam, gezond én veilig zijn. We werken samen met alle producenten en leveranciers in de productieketen om het product op een duurzame manier te produceren. Eurokip engageert zich eveneens zijn/haar producten aan te kopen, zo dicht mogelijk bij het bedrijf (transport), om als dusdanig onze ecologische voetafdruk te verkleinen.